Разговори с (почти) двегодишни мъхчетаД: Бъкам, мъкам, бъкам, мъкам….
Аз: Какво бъркаш?
Д: Гах!
Аз: Грах ли?
Супа ли правиш?
Д: Да!
Аз: Ама само грах ли има вътре?
Д: Татоф!
Аз: И картоф? А вкусно ли е?
Д: (запазва мълчание)
Аз: Може ли да опитам?
Д: (дърпа си кофичката, но изважда някаква чашка) Яш! Айян!
Аз: Ама аз искам грах с картоф!
Д: Не! Айян!

—————————————

Е: Паш!
Аз: Какво?
Е: Паш! Паш! (сочи си косата)
Аз: Опашка ли искаш?
Е: Да!
Аз: Добре, ела.
Е: Куку!
Аз: Кукуригу ли?
Е: Да!
Аз: Е, нали опашка?
Е: Да!
Аз: Опашка или кукуригу?
Е: Паш!
Аз: Добре, ела да направим опашка.
Е: Не! (и изчезва)

————————————–

Д: Мамуу!
Аз: Кажи!
Д: Луа!
Аз: Да, това е луна.
Д: Ами (има) ток!
Аз: (смутена) Луната свети, но там няма ток.
Д: Ток! Ток! Ампа!
Аз: Луната не е лампа, тя свети без ток. Няма ток.
Д: Няма! (жест с дланите с разперени пръсти за няма) Сшупи?
Аз: Не, мамо, не е счупена.
Д: Сшупи! Тати!
Аз: Не, пиле, не е счупена, тати не може да я поправи.
Д: Няма ток!
Аз: Добре…няма ток.
Д: Да!

—————————————-

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Мъхчета
%d bloggers like this: