Медено

Светлината пада розова и тежка. Тежка медена пчела бръмчи забавено, лепнещо. Лепнещи тела танцуват в ритъм сладък. Сладък вкус, полепнал е по устните. Устни търсещи – намират ме. Светът е мой и твой и само двамата въртим се – изгубени в себе си – намерени.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Мъхчета
%d bloggers like this: